مزایده عمومی 124

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

واگذاری قطعی تعداد 6 باب غرف تجاری به شماره های NE-114 (شماره پلاک 179)، NW-116 (شماره پلاک 152)، NW-117 ( شماره پلاک 153)، NW-118 (شماره پلاک 154)، NW-119 ( شماره پلاک 155)، NW-120 (شماره پلاک 156) واقع در جزیره زیبای کیش، طبقه اول، بازار ونوس

 • کد فراخوان: 124/م/ع/1401
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1401/5/30
 • نام روزنامه منتشر کننده: اخبار کیش - اقتصاد کیش
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/5/30
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/6/6
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/6/9
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/6/12
محل دریافت اسناد:

o دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076 o دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 o سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها) (idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)

جهت خرید اسناد در مرورگر فایرفاکس اقدام نمائید.

شرح فراخوان:

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : واگذاری قطعی تعداد 6  باب غرف تجاری به شماره های NE-114 (شماره پلاک 179)، NW-116 (شماره پلاک 152)، NW-117 ( شماره پلاک 153)،  NW-118 (شماره پلاک 154)، NW-119 ( شمار  پلاک 155)، NW-120 (شماره پلاک 156) واقع در جزیره زیبای کیش، طبقه اول، بازار ونوس
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول به شرح ذیل:

جدول غرف تجاری بازار ونوس

ردیف

نام

مجتمع

کاربری

طبقه

شماره واحد

کل مساحت

مبلغ هر مترمربع

قیمت کل (ریال)

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده (ریال)

1

بازار ونوس

تجاری

اول

NE-114 (179)

62/00

920.000.000

57.040.000.000

2.852.000.000

2

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-116(152)

72/60

897.000.000

65.122.200.000

3.256.110.000

3

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-117 (153)

62/60

897.000.000

56.152.200.000

2.807.610.000

4

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-118 (154)

62/60

897.000.000

56.152.200.000

2.807.610.000

5

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-119 (155)

72/60

875.000.000

63.525.000.000

3.176.250.000

6

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-120 (156)

72/60

866.000.000

62.871.600.000

3.143.580.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 (حتی ایام تعطیل و جمعه ها)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
  • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076
  • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
  • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها) (idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  2.000.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط موضوع مزایده:
 • پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 50 درصد نقد و  45 درصد بصورت اقساط یکساله با کارمزد مصوب شرکت و 5 درصد زمان انتقال سند مالکیت
 • کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست در ساعت  10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 از محل موضوع مزایده بازدید نمایند و فرم بازدید از محل را به امضاء مسئول مربوطه برسانند . پیشنهاد دهندگان می توانند بمنظور هماهنگی با شماره 44423580-076 ( اداره بازرگانی) تماس حاصل نمایند.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفاً بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق، پیشنهاد دهنده از مزایده حذف می گردد.
 • هزینه درج هر نوبت آگهی و کارشناسی به نسبت مساحت هر غرفه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک غرفه لازم است به ازاء هر غرفه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده   نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف و ب" سه  پیشنهاد و پاکت "ج" دو پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1401/06/12 درجلسه کمیسیون معاملات در مرکز همایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425012-076 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس یا به سایت idc.kish.ir مراجعه فرمایید.

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076