ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1فراخوان شناساییفراخوان مشارکت در ساخت 990707/ف/991399/12/131400/1/14پایان فروش اسناد جزئیات فراخوان
2مزایده عمومی تجدید مزایده پیش فروش واحد مسکونی رویای کیش 117-2117/م/ع/99/21399/10/151399/10/23برگزار شد جزئیات فراخوان
3مزایده عمومی تجدید مزایده پیش فروش واحد مسکونی دامون ساحلی دو 116-2116/م/ع/2/991399/10/131399/10/21برگزار شد جزئیات فراخوان
4فراخوان شناساییفراخوان مشارکت در ساخت 990606/ف/991399/10/61399/10/25پایان فروش اسناد جزئیات فراخوان
5مزایده عمومیمزایده عمومی یک مرحله ای-پیش فروش واحد مسکونی 117117/م/ع/991399/9/231399/10/2برگزار شد جزئیات فراخوان

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است*

تماس با ما

دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران –مجتمع اداری پارس - بلوک 1 الی 3

44425018-20 (076)
44423480 (076)