فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار 11-ف-1401

فراخوان شناسایی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد، از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح، مجتمع با کاربری مسکونی در سطح جزیره کیش به شرح ذیل احداث نماید.

 • کد فراخوان: 11/ف/1401
 • قیمت اسناد(ریال): 10000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1401/6/21
 • نام روزنامه منتشر کننده: اخبار کیش - اقتصاد کیش
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/6/21
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/6/30
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/7/6
محل دریافت اسناد:

o دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن : 20- 44425018-076 o دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 –021 o سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir)

جهت خرید اسناد در مرورگر فایرفاکس اقدام نمائید.

شرح فراخوان:

آگهی فراخوان عمومی شناسایی،  ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار

شماره 11/ف/1401

 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد، از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح،  مجتمع با کاربری مسکونی در سطح جزیره کیش به شرح ذیل احداث نماید.

 

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت زمین

(مترمربع )

مجموع تراکم پایه و قابل فروش

1

VC-259

اراضی شرقی – سمت جنوبی خیابان حافظ

مسکونی

34964

200 درصد

 

ضمنا به اطلاع می‌رساند آورده این شرکت در مشارکت شامل ارزش زمین به همراه مجوز ساخت آن می‌باشد که ارزش روز زمین بر اساس گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری برابر با 14.684.880.000.000 ریال (معادل چهارده هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال) برآورد گردیده است. مبلغ صدور مجوز ساخت نیز پس از تهیه نقشه‌ها و مستندات مربوطه، مطابق ضوابط شهرسازی توسط معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تعیین میگردد.

 

لذا از علاقمندان به سرمایه گذاری که از توان مالی، اجرایی، فنی و مدیریتی مناسب برخوردار می باشند دعوت بعمل می آید نسبت به تهیه اسناد با شرایط ذیل اقدام و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/07 فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل نمایند .

 

 • تاریخ فروش اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06
 • محل فروش اسناد فراخوان :
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن : 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول  تلفن: 88880260- 88771903 –021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها)  idctender.kish.ir                                                                                                                                                                 
 • محل  تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 –021
 • مبلغ خرید اسناد فراخوان:
  • 20.000.000 ( بیست  میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR490150000411082271708521 نزد بانک سپه و حساب 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد.
  • خرید اسناد در سایت شرکت به مبلغ 10.000.000 ریال (ده میلیون ریال ) می باشد.

سایر شرایط

 • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ساخت و ساز در فراخوان به غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی که طرف قرارداد و یا تفاهم نامه مشارکت در ساخت با شرکت می باشند، آزاد است.
 • سرمایه گذار منتخب ( شریک ) می بایست نسبت به تضمین حسن انجام تعهدات مشارکت برابر با 10 درصد مبلغ کل قرارداد مطابق شرایط ذیل اقدام نماید  :
 1. نسبت به واریز نقدی 10 درصد ارزش روز زمین ( کارشناسی شده توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ) به مبلغ 1.468.488.000.000 ریال به حساب شرکت هم زمان با امضاء تفاهم نامه مشارکت اقدام نماید. مبلغ مذکور متناسب با پیشرفت پروژه در 5 مرحله ( هر 20% پیشرفت فیزیکی پروژه با تایید دستگاه نظارت ) به سرمایه گذار منتخب ( شریک )  عودت داده خواهد شد .
 2. همچنین می بایست نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش 10 درصد مجموع هزینه های احداث و مجوز ساخت و یک فقره چک ضمانت به مبلغ کل قرارداد همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت اقدام نماید.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی بر عهده سرمایه گذار منتخب می‌باشد.
 • تکمیل و ارائه مدارک مربوطه هیچ گونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد درخواست هر یک از متقاضیان مختار و مخیر است.
 • متقاضی تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک ارسالی و یا وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از شرکت نخواهد داشت.

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076