مناقصه شماره 124/ن/1401 بیمه

مناقصه عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

شناسایی ، ارزیابی و جذب شرکتهای بیمه ای بعنوان بیمه گر- بیمه درمان تکمیلی و عمر زمانی و حوادث گروهی–مربوط به کارکنان سازمان منطقه آزادکیش، مؤسسات و شرکتهای تابعه جزیره کیش و تهران، بومیان جزیره کیش و هندورابی به مدت 12 ماه شمسی به شرح جدول ذیل و توضیحات مندرج در اسناد

 • کد فراخوان: 124/ن/1401
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1401/4/22
 • نام روزنامه منتشر کننده: اقتصاد کیش- اخبار کیش- ایران- دنیای اقتصاد
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/4/23
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/5/1
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/5/4
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/5/6
محل دریافت اسناد:

- دفترمرکزی: جزیره کیش-میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20-44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 –021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir(صرفاً فروش)

جهت خرید اسناد در مرورگر فایرفاکس اقدام نمائید

شرح فراخوان:

(( آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))

 شماره  124/ن/1401

مناقصه گزار :شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

موضوع مناقصه :شناسایی ، ارزیابی و جذب شرکتهای بیمه ای بعنوان بیمه گر- بیمه درمان تکمیلی و عمر زمانی و حوادث گروهیمربوط به کارکنان سازمان منطقه آزادکیش، مؤسسات و شرکتهای تابعه جزیره کیش و تهران، بومیان جزیره کیش و هندورابی به مدت 12 ماه شمسی به شرح جدول ذیل و توضیحات مندرج در اسناد

ردیف

عنوان

تعداد

 
 

1

بیمه درمان کارکنان

8165

 

2

بیمه درمان بومیان

2400

 

3

عمر و حادثه کارکنان

2400

 

4

عمر و حادثه بومیان

750 (خانوار)

 
 
 • مدت قرارداد:12 ماه شمسی پس از ابلاغ قرارداد
 • مبلغ برآورد اولیه :مبلغ برآورد اولیه605.000.000.000 ریال(ششصدو پنج میلیاردریال).
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی (1401/4/23) در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/5/1(حتی ایام تعطیل و جمعه ها)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/5/4
 • محل فروش اسناد مناقصه و تحویل پاکات:
 • دفترمرکزی: جزیره کیش-میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20-44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir(صرفاً فروش)
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه:4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد. مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 15.100.000.000 ریال است که به یکی از سه روش ذیل
  می باید ارائه گردد:
 • واریز نقدی به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ضمانتنامه بانکی غیرمشروط با اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر، مطابق نمونه مندرج در اسناد ، به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(وجه التزام)به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.
 • چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط جهت شرکت در مناقصه:
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقوقی (بیمه گر) دارای صلاحیت در مناقصه آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف و ب"سه  پیشنهاد و پاکت"ج"دو پیشنهاد می باشد وپاکات مذکور،درساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/5/6 درجلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر ، مجاز می­­باشد.
 • مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425015-076 واحد بیمه و درمان و شماره تلفن44425012-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس یا به سایتidc.kish.irو یاwww.kish.irمراجعه فرمایید.

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076