تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 121-2

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

واگذاری قطعی 7 باب غرف تجاری واقع در بازار پردیس 2 به شماره های 34، 126، 130، 220، 238، 226 و 237 با کاربری فعلی (اداری/انبار) و واگذاری استیجاری غرف و کافی شاپ واقع در سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش و لابی سالن اجلاس خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش واقع در جزیره زیبای کیش

 • کد فراخوان: 121/م/ع/2/1401
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1401/4/22
 • نام روزنامه منتشر کننده: اقتصاد کیش- اخبار کیش- ایران- دنیای اقتصاد
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/4/22
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/5/2
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/5/5
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/5/8
محل دریافت اسناد:

o دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076 o دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 o سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها) ( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)

جهت خرید اسناد از مرورگر فایرفاکس اقدام نمائید

شرح فراخوان:

((آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

شماره 121/م/ع/1401/2

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع تجدید مزایده:واگذاری قطعی 7 باب غرف تجاری واقع در بازار پردیس 2 به شماره های 34، 126، 130، 220، 238، 226 و 237 با کاربری فعلی (اداری/انبار) و واگذاری استیجاری غرف و کافی شاپ واقع در سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش و لابی سالن اجلاس خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

 

جدول شماره 1: غرف تجاری واقع در بازار پردیس 2

ردیف

نام متجمع

 

کاربری طبق سند مالکیت

 

کاربری

فعلی

طبقه

شماره واحد

کل مساحت

(مترمربع)

 

قیمت هر مترمربع

(ریال)

قیمت کل

 (ریال)

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

1

بازار پردیس 2

تجاری

 

انبار

همکف

34

4

1.100.000.000

4.400.000.000

220.000.000

2

تجاری

اول

126

8.9

1.250.000.000

11.125.000.0000

556.250.000

3

تجاری

اول

130

9.58

1.250.000.000

11.975.000.000

598.750.000

4

تجاری

دوم

220

5.28

1.000.000.000

5.280.000.000

264.000.000

5

تجاری

دوم

226

12.23

1.200.000.000

14.676.000.000

733.800.000

6

تجاری

اداری

سوم

237

28.3

680.000.000

19.244.000.000

962.200.000

7

تجاری

انبار

سوم

238

18.84

620.000.000

11.680.800.000

584.040.000

 

جدول شماره 2: غرف واقع در سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی و لابی مرکز همایش های بین المللی کیش

ردیف

موضوع

مساحت (مترمربع)

مبلغ پایه اجاره موضوع مزایده (ماهانه- ریال)

مبلغ پایه اجاره موضوع مزایده (یکسال-ریال)

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده (ریال)

1

اجاره غرفه خدمات حمل و نقل نمایشگاه های بین المللی کیش

40

43.000.0000

516.000.000

25.800.000

2

اجاره کافی شاپ سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

74

36.000.000

432.000.000

21.600.000

3

 اجاره کافی شاپ لابی سالن اجلاس مرکز همایش های بین المللی کیش

15

45.000.000

540.000.000

27.000.000

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ1401/5/2(حتی ایام تعطیل و جمعه ها)

 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/5/5
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش-میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20-44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول  تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)(idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
 • مبلغ فروش اسناد مزایده:4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  2.000.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایدهکه می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط موضوع مزایده:
 • غرف تجاری واقع در بازار پردیس 2(جدول 1)
 • پرداختمبالغ پیشنهادی بصورت 95 درصد نقد و  5 درصد زمان انتقال سند مالکیت.
 • سایر شرایط:
 • کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ1401/5/3 از محل موضوع مزایده بازدید نمایند و فرم بازدید از محل را به امضاء مسئول مربوطه برسانند . پیشنهاد دهندگان می توانند بمنظور هماهنگی با شماره 44423580-076 ( اداره بازرگانی ) تماس حاصل نمایند.(جداول 1 و 2)
 • در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق، پیشنهاد دهنده از مزایده حذف می گردد.
 • پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و غیره مورد نیاز جهت موضوع مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد و در صورت عدم پرداخت از تضمین انجام تعهدات وی کسر می گردد.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفا" بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر قطعه/غرفه/واحدبه عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک قطعه/غرفه/واحد لازم است به ازاء هر غرفه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، ب" و "ج" یکپیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ1401/5/8 درجلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425012-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس یا به سایتidc.kish.irمراجعه فرمایید . 

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076