اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

mailبه اطلاع میرساند برگزاری این مزایده لغو گردیده و آگهی برگزاری جدید با انجام اصلاحات متعاقبا اعلام میگردد.

کد فراخوان115/م/ع/99
آخرین بروزرسانی6 آبان 1399
تعداد نمایش624
موضوعپیش فروش 28 واحد مسکونی در پروژه مسکونی دامون ساحلی دو در طبقات 5 و 11 بصورت یکجا در هر طبقه واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهدبیرخانه کمیسیون معاملات
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی 20 مهر 1399
تاریخ بازگشایی پاکات6 آبان 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 20 مهر 1399
تاریخ اتمام فروش اسناد1 آبان 1399
مهلت ارسال پیشنهاد5 آبان 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد6 بهمن 1399
محل دریافت اسنادo دفتر مرکزی: جزيره كيش - میدان خلیج فارس - بلوار ایران - مجتمع پارس - بلوک 1 - دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش - تلفن 20- 44425018-076 o دفتر تهران: بزرگراه آفریقا - بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک) - نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 o سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش IDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها) ( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

ردیف

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

مبلغ پایه

 ( ریال )

سپرده شرکت در مزایده

( ریال )

1

5

A051

92.03

13.38

101.396

505.386.057.758

12.507.721.155

2

A052

116.98

15.82

128.054

3

A053

155.98

18.54

168.958

4

B051

65.28

6.39

69.753

5

B052

82.25

12.25

90.825

6

B053

87.26

12.98

96.346

7

B054

65.28

6.39

69.753

8

C051

65.28

6.39

69.753

9

C052

82.25

12.25

90.825

10

C053

87.26

12.98

96.346

11

C054

65.28

6.39

69.753

12

D051

92.03

13.38

101.396

13

D052

116.98

15.82

128.054

14

D053

155.98

18.54

168.958

15

11

A111

92.03

13.38

101.396

566.742.362.898

13.734.847.258

16

A112

116.98

15.82

128.054

17

A113

155.98

18.54

168.958

18

B111

65.28

6.39

69.753

19

B112

82.25

12.25

90.825

20

B113

87.26

12.98 96.346

21

B114

65.28

6.39

69.753

22

C111

65.28

6.39

69.753

23

C112

82.25

12.25

90.825

24

C113

87.26

12.98

96.346

25

C114

65.28

6.39

69.753

26

D111

92.03

13.38

101.396

27

D112

116.98

15.82

128.054

28

D113

155.98

18.54

168.958

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی (1399/07/20) در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/08/01
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/08/05
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR470630411082207170852001 نزد بانک انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط موضوع مزایده:
  • پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 30 درصد نقد، 20 درصد حداکثر یک ماه پس از واریز نقدی، 40 درصد طی اقساط یکساله بدون کارمزد، 5 درصد زمان تحویل و  5 درصد زمان انتقال سند مالکیت.
  • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفا" بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • سایر شرایط
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر طبقه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک طبقه لازم است به ازاء هر طبقه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان جهت بازگشایی پاکات "الف"و "ب" سه پیشنهاد و پاکت "ج" دو پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425018-076 داخلی 174 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد.
 • برای خرید اسناد بهتر است از مرورگر Firefox استفاده کنید.
 • جهت مشاهده تصاویر و پلان پروژه دامون ساحلی 2 اینجا کلیک کنید.
قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن