اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان114/م/ع/2/99
آخرین بروزرسانی7 مهر 1399
تعداد نمایش711
موضوعپیش فروش 7 واحد مسکونی واقع در مجتمع ستاره کیش و واگذاری 9 باب غرفه واقع در بازار ونوس در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهدبیرخانه کمیسیون معاملات
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی 24 شهریور 1399
تاریخ بازگشایی پاکات7 مهر 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 24 شهریور 1399
تاریخ اتمام فروش اسناد5 مهر 1399
مهلت ارسال پیشنهاد6 مهر 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد7 اسفند 1399
محل دریافت اسنادمحل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات: - دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش IDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات

قطعه 69 پروژه مسکونی ستاره کیش (بلوک فروردین)

 

ردیف

 

 

نام مجتمع

بلوک

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

سطح قابل محاسبه بالکن

(مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

سپرده شرکت در مزایده

1

ستاره کیش

A1

سوم

305

96/74

21/00

14/00

110/74

280.603.215

31.074.000.000

1.553.700.000

2

ستاره کیش

A1

سوم

307

87/32

22/93

15/29

102/61

266.796.609

27.376.000.000

1.368.800.000

3

ستاره کیش

A1

چهارم

405

96/74

21/00

14/00

110/74

289.795.918

32.092.000.000

1.604.600.000

4

ستاره کیش

A1

چهارم

407

87/32

22/93

15/29

102/61

275.996.492

28.320.000.000

1.416.000.000

5

ستاره کیش

A1

چهارم

408

95/21

41/18

20/59

115/80

273.696.028

31.694.000.000

1.584.700.000

6

ستاره کیش

A2

چهارم

405

123/78

13/22

8/81

132/59

289.803.153

38.425.000.000

1.921.250.000

7

ستاره کیش

A3

چهارم

402

87/32

22/93

15/29

102/61

277.994.348

28.525.000.000

1.426.250.000

 
غرف تجاری بازار ونوس

ردیف

نام

مجتمع

کاربری

طبقه

شماره واحد

کل مساحت

قیمت هر مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده (ریال)

1

بازار ونوس

تجاری

اول

NE-116 (177)

72/00

250.000.000

18.000.000.000

900.000.000

2

بازار ونوس

تجاری

اول

NE-115 (178)

72/00

250.000.000

18.000.000.000

900.000.000

3

بازار ونوس

تجاری

اول

NE-114 (179)

62/00

252.000.000

15.624.000.000

781.200.000

4

بازار ونوس

تجاری

اول

(NE -113 (180

62/00

252.000.000

15.624.000.000

781.200.000

5

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-116 (152)

72/60

230.000.000

16.698.000.000

834.900.000

6

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-117 (153)

62/60

245.000.000

15.337.000.000

766.850.000

7

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-118 (154)

62/60

245.000.000

15.337.000.000

766.850.000

8

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-119 (155)

72/60

230.000.000

16.698.000.000

834.900.000

9

بازار ونوس

تجاری

اول

NW-120 (156)

72/60

230.000.000

16.698.000.000

834.900.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/07/05
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری ساعت 14:00 روز یک شنبه مورخ 1399/07/06
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 3.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR470630411082207170852001 نزد بانک انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  1.500.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :

o   واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه

o   ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده

o    چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

 • شرایط موضوع مزایده:
 •  شرایط پرداخت مجتمع مسکونی ستاره کیش /غرف بازار ونوس :
 • شرایط پرداخت مبالغ پیشنهادی واحد های مجتمع مسکونی ستاره کیش /غرف بازار ونوس بصورت نقدی بوده و در صورت درخواست برنده مزایده برای پرداخت اقساطی ثمن مزایده شرایط به شرح ذیل خواهد بود:
 • شرایط اقساطی پرداخت مبالغ پیشنهادی واحد های مسکونی واقع در پروژه موسوم به ستاره کیش  بصورت 50 درصد نقد و 45 درصد طی اقساط 18 ماهه  بدون کارمزد و  5 درصد همزمان با انتقال سند خواهد بود.
 • شرایط اقساطی پرداخت مبالغ پیشنهادی غرف بازار ونوس بصورت 50 درصد نقد و 45 درصد طی اقساط  12 ماهه با کارمزد سالیانه 18 درصد و  5 درصد همزمان با انتقال سند خواهد بود.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفا" بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • سایر شرایط
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر واحد/غرف به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک واحد/غرف لازم است به ازاء هر واحد / غرف بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده   نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، ب" و "ج" یک پیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور ، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد.
 • برای خرید اسناد بهتر است از مرورگر Firefox استفاده کنید.
 • در صورت بروز مشکل فنی در سایت با شماره 44425020-076 داخلی 195 و 182 یا شماره موبایل 09347694621 تماس بگیرید.

برای مشاهده تصاویر و پلان برج فروردین ستاره کیش اینجا کلیک نمائید.

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن