اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان112/م/ع/2/99
آخرین بروزرسانی22 شهریور 1399
تعداد نمایش794
موضوعواگذاری 7 قطعه زمین با کاربری خدماتی و اداری – نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهدبیرخانه کمیسیون معاملات
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - دنیای اقتصاد - اخبار کیش
تاریخ درج آگهی 6 شهریور 1399
تاریخ بازگشایی پاکات22 شهریور 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 6 شهریور 1399
تاریخ اتمام فروش اسناد19 شهریور 1399
مهلت ارسال پیشنهاد20 شهریور 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد23 اسفند 1399
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک) - نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت 

مترمربع

نرخ پایه

هر متر مربع

جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

AS-2

شهرک میرمهنا ، مقابل هتل فانوس

اداری- نمایشگاهی

3.005

27.500.000

82.637.500.000

4.052.750.000

2

TS-112

اراضی شرقی، 163 هکتاری

خدماتی

3.710

96.000.000

356.160.000.000

9.523.200.000

3

TS-113

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

7.504/70

84.000.000

630.394.800.000

15.007.896.000

4

TS-114

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

4.507

96.000.000

432.672.000.000

11.053.440.000

5

TS-115

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

4.930

96.000.000

473.280.000.000

11.865.600.000

6

S2-24a

میدان خلیج فارس

اداری – نمایشگاهی

4510

40.700.000

183.557.000.000

6.071.140.000

7

S2-24b

میدان خلیج فارس

اداری – نمایشگاهی

5000

40.700.000

203.500.000.000

6.470.000.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/06/20
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 3.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR470630411082207170852001 نزد بانک انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  1.500.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط پرداخت هر ردیف از موضوع مزایده:
 • پرداخت مبلغ پیشنهادی قطعات بصورت نقدی می باشد و در صورت درخواست برنده مزایده برای پرداخت اقساطی ثمن مزایده، شرايط پرداخت اقساطی بصورت 50 درصد نقد و الباقی طی اقساط 24 ماهه خواهد بود.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفاً بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • جمع آوری و انتقال سازه فلزی به محل مورد نظر مزایده گزار و تحویل آن به سازمان منطقه آزاد کیش و همچنین تخریب سازه باقیمانده و انتقال نخاله آن در محل دو قطعه زمین ردیف 7 و 8 جدول فوق واقع در میدان خلیج فارس ( ضمن هماهنگی با سازمان منطقه آزاد کیش) بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 • سایر شرایط
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت قطعه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک قطعه لازم است به ازاء هر قطعه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف" ، "ب" و "ج" یک  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/06/22 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .
قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن