اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان109/م/ع/2/99
آخرین بروزرسانی22 شهریور 1399
تعداد نمایش593
موضوعپیش فروش 7 باب غرفه با کاربری خدماتی واقع در میدان غدیر قطعه Com5 واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهدبیرخانه کمیسیون معاملات
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - دنیای اقتصاد - اخبار کیش
تاریخ درج آگهی 6 شهریور 1399
تاریخ بازگشایی پاکات22 شهریور 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 6 شهریور 1399
تاریخ اتمام فروش اسناد19 شهریور 1399
مهلت ارسال پیشنهاد20 شهریور 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد23 اسفند 1399
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس - بلوار ایران - مجتمع پارس - بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش - تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا - بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک) - نبش خیابان کیش - ساختمان منطقه آزاد کیش - شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

ردیف

شماره

غرفه

طبقه

موقعیت

کاربری

مساحت

( مترمربع )

مبلغ پایه

هر مترمربع( ریال )

مبلغ پایه مزایده

کل ( ریال )

مبلغ سپرده

شرکت  در مزایده ( ریال )

1

103

اول

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

96/91

267.600.000

25.933.116.000

1.296.655.800

2

106

اول

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

67/79

297.600.000

20.174.304.000

1.008.715.200

3

110

اول

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

79/91

314.400.000

25.123.704.000

1.256.185.200

4

111

اول

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

134/66

288.000.000

38.782.080.000

1.939.101.000

5

201

دوم

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

107/82

267.600.000

28.852.632.000

1.442.631.600

6

203

دوم

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

96/83

228.000.000

22.077.240.000

1.103.862.000

7

206

دوم

میدان غدیر – قطعه COM 5

خدماتی

93/23

253.200.000

23.605.836.000

1.180.291.800

 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/06/20
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 3.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR470630411082207170852001 نزد بانک انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  1.500.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط پرداخت هر ردیف از موضوع مزایده:
  • پرداخت مبالغ پیشنهادی غرف بصورت نقدی بوده و در صورت درخواست برنده مزایده برای پرداخت اقساطی ثمن مزایده، شرايط به شرح 30 درصد پیش پرداخت و مابقی در اقساط 12 ماهه با کارمزد 18 ماهه خواهد بود:
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفاً بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • چنانچه برنده مزایده پیش فروش غرف Com5 از سازمان منطقه آزاد کیش یا شرکتهای تابعه مطالبات حال شده قطعی داشته باشد با اعلامیه امور مالی سازمان و تایید معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان قابل تهاتر با اقساط خواهد بود .
 • سایر شرایط
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت رفه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک غرفه لازم است به ازاء هر غرفه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، "ب" و "ج" یک  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/06/22 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد.
قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن