اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

mailاتمام فروش اسناد

کد فراخوان2/98/1/007
آخرین بروزرسانی19 فروردین 1399
تعداد نمایش2591
موضوعواگذاری 8 قطعه زمین با کاربری خدماتی و مسکونی و واگذاری یک واحد مسکونی در شهرک دیدنیها و چهل دستگاه کرانه واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - ایران - اطلاعات
تاریخ درج آگهی 28 اسفند 1398
تاریخ بازگشایی پاکات19 فروردین 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 28 اسفند 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد17 فروردین 1399
مهلت ارسال پیشنهاد18 فروردین 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد18 تیر 1399
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات

(( آگهي تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره:2/98/1/007

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : واگذاری 8 قطعه زمین با کاربری خدماتی و مسکونی و واگذاری یک واحد مسکونی در شهرک دیدنیها و چهل دستگاه کرانه واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و شرایط پرداخت هر قطعه/واحد مطابق جدول به شرح ذیل:

 

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت 

مترمربع

نرخ پایه

هر متر مربع

جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت

 در مزایده ریال

شرایط پرداخت

پیش پرداخت

( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

1

RF-52

پشت خانه گستر

رستوران

437/73

120.000.000

52.527.600.000

2.626.380.000

50

24

0

2

TS-112

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

3710

96.000.000

356.160.000.000

8.923.200.000

35

36

0

3

TS-113

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

7504/67

84.000.000

630.394.800.000

14.103.940.000

35

36

0

4

TS-114

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

4507

96.000.000

432.672.000.000

10.453.440.000

35

36

0

5

TS-115

اراضی شرقی -163 هکتاری

خدماتی

4930

96.000.000

473.280.000.000

11.265.600.000

35

36

0

6

TS-79

پشت خانه گستر

خدماتی

600

120.000.000

72.000.000.000

3.240.000.000

50

24

0

7

C1-14

فاز یک صدف

مسکونی

1592

95.000.000

151.240.000.000

4.824.800.000

50

12

0

8

158

فاز پنج شهرک صدف

مسکونی

400

98.000.000

39.200.000.000

1.960.000.000

صد در صد نقدی

 

ردیف

شماره

واحد

طبقه

بلوک

موقعیت

کاربری

مساحت

عرصه

(مترمربع)

مساحت

اعیان

(مترمربع)

مبلغ پایه مزایده

(ریال)

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده (ریال)

شرایط پرداخت

پیش

پرداخت

( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

همزمان با

انتقال سند

( درصد )

1

26

-

-

شهرک دیدنیها

مسکونی

300

197/90

46.800.000.000

2.340.000.000

50

12

18

5

2

1/826

-

-

چهل دستگاه کرانه

مسکونی

179

121/28

19.200.000.000

960.000.000

50

12

18

5

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1399/01/17  ( به استثناء ایام تعطیل )
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/01/18 ( به استثناء ایام تعطیل)
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 2.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.500.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط مزایده:
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت قطعه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک قطعه/واحد لازم است به ازاء هر قطعه/واحد بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف" ، "ب" و "ج" یک  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/01/19 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .

 

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن