اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان2/98/1/006
آخرین بروزرسانی19 اسفند 1398
تعداد نمایش812
موضوعواگذاری عرصه و اعیان سوله های شماره 24و25 شهرک صنعتی فاز5 واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - اطلاعات
تاریخ درج آگهی 7 اسفند 1398
تاریخ بازگشایی پاکات19 اسفند 1398
تاریخ شروع فروش اسناد 7 اسفند 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد14 اسفند 1398
مهلت ارسال پیشنهاد17 اسفند 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد19 خرداد 1399
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش IDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir)(صرفاً فروش)
توضیحات

(( آگهي تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))  شماره 2/98/1/006

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : واگذاری عرصه و اعیان سوله های شماره 24و25 شهرک صنعتی فاز5 واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و شرایط پرداخت هر سوله مطابق جدول به شرح ذیل:

ردیف

شماره سوله

موقعیت

مساحت مترمربع

کاربری

جمع کل(ریال)

مبلغ سپرده شرکت

 در مزایده ریال

شرایط پرداخت

پیش پرداخت

( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

انتقال سند

( درصد )

1

24

شهرک صنعتی فاز5

1250

انبار

83.750.000.000

3.475.000.000

60

18

18

5

2

25

1250

87.500.000.000

3.550.000.000

60

18

18

5

 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا ساعت 16 مورخ 1398/12/14 ( حتی ایام تعطیل )
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1398/12/17 ( حتی ایام تعطیل )
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 1.500.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.000.000ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط مزایده:
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت سوله به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک سوله لازم است به ازاء هر سوله بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف" ، "ب" و "ج" یک  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، درساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .

 

                                                                                          شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش

دبیرخانه کمیسیون معاملات

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن