اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد
 

کد فراخوان98/1/004
آخرین بروزرسانی20 آبان 1398
تعداد نمایش1072
موضوعواگذاری عرصه و اعیان دو واحدمسکونی واقع در چهل دستگاه کرانه(آب و برق) و شهرک دیدنیها ودو واحدمسکونی در برج میکا و پنج واحد تجاری در بازار ونوس ويك غرفه خدماتی فازc شهرک میرمهنابه شمارهc10 واقع در کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیدنیای اقتصاد-اخبار کیش-اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 2 آبان 1398
تاریخ بازگشایی پاکات20 آبان 1398
تاریخ شروع فروش اسناد 2 آبان 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد14 آبان 1398
مهلت ارسال پیشنهاد18 آبان 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد20 دی 1398
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir)
توضیحات

(( آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 98/1/004

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : واگذاری عرصه و اعیان دو واحدمسکونی واقع در چهل دستگاه کرانه(آب و برق) و شهرک دیدنیها ودو واحدمسکونی در برج میکا و پنج واحد تجاری در بازار ونوس ويك غرفه خدماتی فازc شهرک میرمهنابه شمارهc10 واقع در جزیره کیش.
 • مبلغ برآورد اولیه: ارزش کل املاك به شرح جداول ذیل:

ردیف

مشخصات واحد مسکونی

شماره واحد

کاربری

متراژ مترمربع

قیمت کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

عرصه

اعیان

1

چهل دستگاه کرانه (روبه روی استخر کرانه)

 826.1

 مسكوني

179

121.28

16.000.000.000

800.000.000

2

 شهرک دیدنیها(مجاور بیمارستان کیش)

 26

300

197.9

39.000.000.000

1.950.000.000

 

ردیف

مشخصات واحد مسکونی

شماره واحد

کاربری

طبقه

متراژمترمربع

مبلغ هرمترمربع ریال

مبلغ کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

 برج میکا

 

 B4

مسكوني

 

 4

130.70

294.567.712

38.500.000.000

1.930.000.000

2

 H2

 2

129.04

269.683.819

34.800.000.000

1.740.000.000

 

ردیف

مشخصات واحد تجاری

طبقه

متراژ مترمربع

پلاک

کاربری

مبلغ هرمترمربع ریال

مبلغ کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

 

 

72.6

nw116(152)

 

170.000.000

12.240.000.000

620.000.0000

2

 

 

62.6

nw117(153)

 

175.000.000

10.850.000.000

550.000.000

3

بازار ونوس

اول

62.6

nw118(154)

تجاری

175.000.000

10.850.000.000

550.000.000

4

 

 

72.6

nw119(155)

 

168.000.000

12.096.000.000

610.000.000

5

 

 

72.6

nw120(156)

 

168.000.000

12.096.000.000

610.000.000

 

ردیف

مشخصات واحد خدماتی

شماره واحد

کاربری

متراژ مترمربع

قیمت کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

عرصه

اعیان

1

غرفه خدماتی فاز cشهرك ميرمهنا

c10

خدماتی

60

138

11.000.000.000

550.000.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت(idctender.kish.ir) تا ساعت 16 مورخ 98/08/14 (فروش حضوری اسناد تمامی ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 98/08/18 (تمامی ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی)
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 1.500.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.000.000ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط مزایده:
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت واحد به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک واحد لازم است به ازاء هر واحد بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • شرايط پرداخت موضوع مزایده:

4واحد مسکونی(چهل دستگاه کرانه،شهرک دیدنیها،دو واحدمیکا)

90درصد از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي،5درصد در زمان تحویل،5درصد همزمان با انتقال سند

5باب غرفه بازار ونوس

30درصد از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي،65درصد اقساط24ماهه با کارمزد 18درصد و 5درصد همزمان با انتقال سند

غرفه خدماتی فازc شهرک میرمهنا شماره c10

40درصد از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي،50درصد اقساط24ماهه با کارمزد 18درصدو5درصدزمان تحویل و 5درصد همزمان با انتقال سند

 
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف ، ب" و "ج" سه  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، درساعت 11 صبح مورخ 98/08/20 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .

 

شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن