اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان2/98/1/003
آخرین بروزرسانی23 مهر 1398
تعداد نمایش1081
موضوعتجدید مزایده 14 قطعه اراضی با کاربری مسکونی،خدماتی و اداری - نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیدنیای اقتصاد-اقتصادکیش
تاریخ درج آگهی 7 مهر 1398
تاریخ بازگشایی پاکات23 مهر 1398
تاریخ شروع فروش اسناد 7 مهر 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد18 مهر 1398
مهلت ارسال پیشنهاد21 مهر 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد23 مهر 1398
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها (idctender.kish.ir)
توضیحات

مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

موضوع تجدید مزایده : تخصیص 14 قطعه اراضی با کاربری مسکونی،خدماتی و اداری - نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش

مبلغ برآورد اولیه: ارزش کل قطعات به شرح جداول ذیل:

 • ردیف

  شماره قطعه

  موقعیت

  مساحت مترمربع

  کاربری

  نرخ پایه مزایده ریال

  جمع کل(ریال)

  مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

  1

  AS-2

  میرمهنا-مقابل هتل فانوس

  3005

  اداری-نمایشگاهی

  27.500.000

  82.637.500.000

  3.455.000.000

  2

  MED-11

  مجموعه دکتر حسابی

  360

  خدماتی)صرفاًداروخانه)

  60.000000

  21.600.000.000

  1.100.000.000

  3

  RF-52

  پشت خانه گستر

  437.73

  خدماتی

  120.000.000

  52.527.600.000

  2.627.000.000

  4

  SC-13A

  میرمهنا-محدوده دکترحسابی

  5083

  مسکونی

  50.000.000

  254.150.000.000

  6.900.000.000

  5

  SC-15A

  میرمهنا-محدوده دکترحسابی

  4492

  مسکونی

  45.000.000

  202.140.000.000

  5.850.000.000

  6

  SC-15B

  میرمهنا-محدوده دکترحسابی

  4468

  مسکونی

  45.000.000

  201.060.000.000

  5.850.000.000

  7

  SC-15C

  میرمهنا-محدوده دکترحسابی

  5497.31

  مسکونی

  45.000.000

  247.378.950.000

  6.750.000.000

  8

  SC-15D

  میرمهنا-محدوده دکترحسابی

  3942

  مسکونی

  45.000.000

  177.390.000.000

  5.350.000.000

  9

  TS-112

  اراضی شرقی - 163 هکتاری

  3710

  خدماتی

  96.000.000

  356.160.000.000

  8.930.000.000

  10

  TS-113

  اراضی شرقی - 163 هکتاری

  7504.70

  خدماتی

  84.000.000

  630.394.800.000

  13.830.000.000

  11

  TS-114

  اراضی شرقی - 163 هکتاری

  4507

  خدماتی

  96.000.000

  432.672.000.000

  10.454.000.000

  12

  TS-115

  اراضی شرقی - 163 هکتاری

  4930

  خدماتی

  96.000.000

  473.280.000.000

  11.265.000.000

  13

  TS-79

  پشت خانه گستر

  600

  خدماتی

  120.000.000

  72.000.000.000

  3.240.000.000

  14

  C7-18

  فاز7صدف

  3900

  مسکونی

  48.000.000

  187.200.000.000

  5.500.000.000

   
 • تاریخ فروش اسناد تجدیدمزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت(idctender.kish.ir) تا ساعت 16 مورخ 98/07/18 (تمامی ایام هفته به جز روز جمعه)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد تجدیدمزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 98/07/21 (تمامی ایام هفته به جز روز جمعه)
 • مبلغ و نوع سپرده شرکت در تجدید مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد تجدید مزایده.
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش.
 • شرایط تجدید مزایده:
 • هزینه درج آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت قطعه به عهده برنده تجدید مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک قطعه لازم است به ازاء هر قطعه بصورت مجزا اسناد تجدیدمزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع تجدیدمزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در تجدیدمزایده آزاد است.

 

 • شرايط پرداخت موضوع تجدید مزایده:

قطعه فاز 7 صدف

50درصد به صورت نقد در وجه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش-الباقی اقساط 18 ماهه بدون کارمزد

مابقی قطعات

50درصد به صورت نقد در وجه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش-الباقی اقساط 24 ماهه بدون کارمزد

 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، ب" و "ج" یک پیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور، درساعت 11 مورخ 98/07/23 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد تجدید مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد تجدید مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن