اهداف راه اندازی سامانه

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
  • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان2/98/1/002
آخرین بروزرسانی9 مهر 1398
تعداد نمایش979
موضوعپیش فروش واحدهای در حال احداث با کاربری مسکونی(6واحدمسکونی مجتمع ستاره کیش و 29 واحد مجتمع یاران قدیم کیش)، واگذاری قطعی 6 واحد تجاری و اداری (بازار ونوس و پردیس 2 و مجتمع بیست)،واگذاری قطعه زمینct41-
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمايه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش-دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی 25 شهریور 1398
تاریخ بازگشایی پاکات9 مهر 1398
تاریخ شروع فروش اسناد 25 شهریور 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد6 مهر 1398
مهلت ارسال پیشنهاد8 مهر 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد9 آذر 1398
محل دریافت اسناد• محل های و روش فروش اسناد تجدید مزایده و تحویل پاکات: - دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903-021- (چهاررقمی) 28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها idctender.kish.ir/) ------------- ****************************** شرایط پرداخت موضوع تجدید مزایده: جدول شماره یک تا چهار: -35% از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي. -55% اقساط 24 ماهه با کارمزد18درصد- 5% زمان تحویل - 5% زمان انتقال سند ************************************************ جدول شماره پنج: - 20 % از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي. - مابقی اقساط 54 ماهه بدون کارمزد.
توضیحات

((آگهي تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))       

شماره 2/98/1/002

مجتمع مسکونی ستاره کیش(فاز6شهرک صدف)  جدول یک

ردیف

بلوک

طبقه

شماره واحد

مساحت مترمربع

قیمت هر مترمربع ریال

قیمت کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

ستاره اردیبهشت(70-71)

همکف

B003

51.67

135.475.131

7.000.0000.000

400.000.000

2

ستاره اردیبهشت(70-71)

3

B303

96.22

149.657.036

14.400.000.000

750.000.000

3

ستاره اردیبهشت(70-71)

9

B902

96.22

170.442.735

16.400.000.000

850.000.000

4

ستاره اردیبهشت(70-71)

9

B903

96.22

170.442.735

16.400.000.000

850.000.000

5

ستاره اردیبهشت(70-71)

5

C507

96.69

156.169.201

15.100.000.000

800.000.000

6

ستاره اردیبهشت(70-71)

8

C804

109.77

180.377.152

19.800.000.000

1.000.000.000

 

(مجتمع مسکونی یاران قدیم کیش) جدول دو

ردیف

بلوک

طبقه

شماره واحد

مساحت مترمربع

قیمت هر مترمربع ریال

قیمت کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

A

1

G

84

150.000.000

12.600.000.000

650,000,000

2

A

2

G

84

155.000.000

13.020.000.000

660,000,000

3

A

3

E

102

158.000.000

16.116.000.000

820,000,000

4

A

4

E

102

160.000.000

16.320.000.000

820,000,000

5

A

4

G

84

159.000.000

13.356.000.000

700,000,000

6

A

7

G

84

165.000.000

13.860.000.000

700,000,000

7

A

7

H

84

166.000.000

13.944.000.000

700,000,000

8

B

1

D

74

165.000.000

12.210.000.000

650,000,000

9

B

1

E

102

165.000.000

16.830.000.000

850,000,000

10

B

1

F

72

155.000.000

11.160.000.000

600,000,000

11

B

1

G

84

168.000.000

14.112.000.000

750,000,000

12

B

1

H

84

166.000.000

13.944.000.000

700,000,000

13

B

2

D

74

170.000.000

12.580.000.000

700,000,000

14

B

2

E

102

170.000.000

17.340.000.000

900,000,000

15

B

2

F

72

160.000.000

11.520.000.000

600,000,000

16

B

2

G

84

178.000.000

14.952.000.000

800,000,000

17

B

2

H

84

176.000.000

14.784.000.000

750,000,000

18

B

3

D

74

171.000.000

12.654.000.000

700,000,000

19

B

3

E

102

171.000.000

17.442.000.000

900,000,000

20

B

3

F

72

161.000.000

11.592.000.000

600,000,000

21

B

4

D

74

172.000.000

12.728.000.000

700,000,000

22

B

4

E

102

172.000.000

17.544.000.000

900,000,000

23

B

4

F

72

162.000.000

11.664.000.000

600,000,000

24

B

5

D

74

173.000.000

12.802.000.000

700,000,000

25

B

5

E

102

173.000.000

17.646.000.000

900,000,000

26

B

5

F

72

163.000.000

11.736.000.000

600,000,000

27

B

7

D

74

177.000.000

13.098.000.000

700,000,000

28

B

7

E

102

177.000.000

18.054.000.000

910,000,000

29

B

7

F

72

167.000.000

12.024.000.000

610,000,000

 

(بازارونوس-مجتمع بیست-پردیس2) جدول شماره سه

ردیف

واحد

طبقه

متراژ مترمربع

پلاک

کاربری

مبلغ هرمترمربع ریال

مبلغ کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

بازار ونوس

اول

62

nw114(150)

تجاری

160.000.000

9.920.000.000

500.000.000

2

بازار ونوس

اول

62

nw115(151)

تجاری

160.000.000

9.920.000.000

500.000.000

3

مجتمع بیست

دوم

52.7

207

اداری

140.000.000

7.378.000.000

400.000.000

4

مجتمع بیست

دوم

45.83

211

اداری

140.000.000

6.416.000.000

400.000.000

5

پردیس2

همکف

95.4

2

تجاری

850.000.000

81.090.000.000

4.100.000.000

6

پردیس2

همکف

95.4

3

تجاری

850.000.000

81.090.000.000

4.100.000.000

 

24 واحد مسکونی رباط کریم  جدول شماره چهار

ردیف

بلوک

شماره ثبت

مساحت مترمربع

قیمت هر مترمربع ریال

قیمت کل واحد ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

C27

132900

91.2

12.993.421

1.185.000.000

60.000.000

2

C27

91731

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

3

C27

129116

91.1

12.996.707

1.184.000.000

60.000.000

4

C27

129113

88

13.000.000

1.144.000.000

60.000.000

5

C27

129114

88

13.000.000

1.144.000.000

60.000.000

6

C27

129115

88

13.000.000

1.144.000.000

60.000.000

7

C28

119272

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

8

C28

119273

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

9

C28

119274

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

10

C28

119275

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

11

C28

133830

88.2

12.993.197

1.146.000.000

60.000.000

12

C28

122831

91.2

12.993.421

1.185.000.000

60.000.000

13

C 29

91719

91

13.000.000

1.183.000.000

60.000.000

14

C 29

91910

91

13.000.000

1.183.000.000

60.000.000

15

C 29

131692

88.2

12.993.197

1.146.000.000

60.000.000

16

C 29

131677

91.1

12.996.707

1.184.000.000

60.000.000

17

C 29

119276

89.3

12.989.922

1.160.000.000

60.000.000

18

C 29

139357

88.2

12.993.197

1.146.000.000

60.000.000

19

C31

136558

118.9

13.002.523

1.546.000.000

80.000.000

20

C31

136559

119.2

12.994.966

1.549.000.000

80.000.000

21

C31

136560

124.1

12.997.583

1.613.000.000

81.000.000

22

C31

136561

124.2

12.995.169

1.614.000.000

81.000.000

23

C31

136562

119.1

12.997.481

1.548.000.000

81.000.000

24

C31

91728

124

13.000.000

1.612.000.000

81.000.000

 

قطعه ct-41b  جدول پنج

ردیف

شماره

قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت

(مترمربع)

نرخ پایه

( هر مترمربع)

جمع کل
( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

Ct-41b

میدان داریوش-سینما نخل سابق

80درصد هتل- 20درصد آموزشی

10487

32.000.000

335.584.000.000

8.520.000.000

 
*براي هريك از ردیف های موضوع مزایده پاکات جداگانه ارائه گردد.
قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن