اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

اتمام فروش اسناد

کد فراخوان98/1/003
آخرین بروزرسانی23 شهریور 1398
تعداد نمایش834
موضوعتخصیص 16 قطعه اراضی با کاربری مسکونی،خدماتی و اداری - نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش-اطلاعات
تاریخ درج آگهی 10 شهریور 1398
تاریخ بازگشایی پاکات23 شهریور 1398
تاریخ شروع فروش اسناد 10 شهریور 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد20 شهریور 1398
مهلت ارسال پیشنهاد21 شهریور 1398
تاریخ اعتبار پیشنهاد23 شهریور 1398
محل دریافت اسناد• محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات: - دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها idctender.kish.ir/)
توضیحات
 • مبلغ برآورد اولیه: ارزش کل قطعات به شرح جداول ذیل:

 

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

مساحت مترمربع

کاربری

نرخ پایه مزایده ریال

جمع کل(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

1

AS-2

میرمهنا-مقابل هتل فانوس

3005

اداری-نمایشگاهی

27.500.000

82.637.500.000

3.455.000.000

2

MED-11

مجموعه دکتر حسابی

360

خدماتی)صرفاًداروخانه)

60.000000

21.600.000.000

1.100.000.000

3

RF-52

پشت خانه گستر

437.73

خدماتی

120.000.000

52.527.600.000

2.627.000.000

4

SC-13A

میرمهنا-محدوده دکترحسابی

5083

مسکونی

50.000.000

254.150.000.000

6.900.000.000

5

SC-15A

میرمهنا-محدوده دکترحسابی

4492

مسکونی

45.000.000

202.140.000.000

5.850.000.000

6

SC-15B

میرمهنا-محدوده دکترحسابی

4468

مسکونی

45.000.000

201.060.000.000

5.850.000.000

7

SC-15C

میرمهنا-محدوده دکترحسابی

5497.31

مسکونی

45.000.000

247.378.950.000

6.750.000.000

8

SC-15D

میرمهنا-محدوده دکترحسابی

3942

مسکونی

45.000.000

177.390.000.000

5.350.000.000

9

TS-112

اراضی شرقی - 163 هکتاری

3710

خدماتی

96.000.000

356.160.000.000

8.930.000.000

10

TS-113

اراضی شرقی - 163 هکتاری

7504.70

خدماتی

84.000.000

630.394.800.000

13.830.000.000

11

TS-114

اراضی شرقی - 163 هکتاری

4507

خدماتی

96.000.000

432.672.000.000

10.454.000.000

12

TS-115

اراضی شرقی - 163 هکتاری

4930

خدماتی

96.000.000

473.280.000.000

11.265.000.000

13

TS-79

پشت خانه گستر

600

خدماتی

120.000.000

72.000.000.000

3.240.000.000

14

C7-18

فاز7صدف

3900

مسکونی

48.000.000

187.200.000.000

5.500.000.000

15

C7-1

فاز7صدف

2520

مسکونی

54.000.000

136.080.000.000

4.525.000.000

16

C7-2

فاز7صدف

2520

مسکونی

54.000.000

136.080.000.000

4.525.000.000

 

 

 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت(idctender.kish.ir/) تا ساعت 16 مورخ 98/06/20(حتی ایام تعطیل رسمی به جز روز عاشورا)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 98/06/21 (حتی ایام تعطیل رسمی به جز روز عاشورا)
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها idctender.kish.ir/)
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 1.500.000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.000.000ریال می باشد.
 • مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط مزایده:
 • هزینه درج آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت قطعه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • شرايط پرداخت موضوع مزایده:

قطعات فاز 7 صدف

50درصد به صورت نقد در وجه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش-الباقی اقساط 18 ماهه بدون کارمزد

مابقی قطعات

50درصد به صورت نقد در وجه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش-الباقی اقساط 24 ماهه بدون کارمزد

 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به مزایده حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف ، ب" و "ج" سه  پیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور، درساعت 13 مورخ 98/06/23 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش مزایده گزار بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .
قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن