اهداف راه اندازی سامانه

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
  • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

معاملات عمده

نمایش 1-10 از 18 نتیجه
کد فراخوانموضوعنوع فراخوانتاریخ درج آگهی تاریخ شروع فروش اسناد مهلت دریافت اسنادوضعیت
۰۴/ف/۹۹آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار شماره ۰۴/ف/۹۹ مزایده عمومی۹۹/۰۶/۱۵ ۹۹/۰۶/۱۵ ۹۹/۰۷/۱۲ فعال
۰۳/ف/۹۸آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار شماره۰۳/ف/۹۸فراخوان ۹۸/۱۲/۲۷ ۹۸/۱۲/۲۷ ۹۹/۰۲/۲۰ فعال
۱۱۳/م/ع/۹۹پیش فروش ۲۷ واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۶/۰۵ ۹۹/۰۶/۰۵ ۹۹/۰۶/۲۰ فعال
۱۱۳/م/ع/۲/۹۹پیش فروش ۲۲ واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۶/۲۴ ۹۹/۰۶/۲۴ ۹۹/۰۷/۰۶ فعال
۱۰۹/م/ع/۲/۹۹پیش فروش ۷ باب غرفه با کاربری خدماتی واقع در میدان غدیر قطعه Com۵ واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۶/۰۶ ۹۹/۰۶/۰۶ ۹۹/۰۶/۲۰ فعال
۱۱۴/م/ع/۲/۹۹پیش فروش ۷ واحد مسکونی واقع در مجتمع ستاره کیش و واگذاری ۹ باب غرفه واقع در بازار ونوس در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۶/۲۴ ۹۹/۰۶/۲۴ ۹۹/۰۷/۰۶ فعال
شماره ۱۱۴/م/ع/۹۹پیش فروش ۷ واحد مسکونی واقع در مجتمع ستاره کیش، واگذاری یک واحد ویلایی واقع در شهرک دیدنیها و واگذاری ۹ واحد غرف واقع در بازار ونوس در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۶/۰۴ ۹۹/۰۶/۰۴ ۹۹/۰۶/۲۰ فعال
۹۸/۰۲فراخوان عمومی شناسایی ، ارزیابی و انتخاب شرکت های بیمه ای به عنوان بیمه گر بیمه درمان تکمیلی و عمر زمانی و حوادث گروهیفراخوان ۹۸/۱۲/۱۱ ۹۸/۱۲/۱۱ ۹۸/۱۲/۲۰ فعال
۱۱۲/م/ع/۹۹واگذاری ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی ، خدماتی و اداری- نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۰۲ فعال
۱۰۹/م/ع/۹۹واگذاری ۲ قطعه زمین با کاربری خدماتی واقع در میدان لارک بصورت یکجا ، پیش فروش ۷ باب غرفه با کاربری خدماتی واقع در میدان غدیر قطعه Com۵ و واگذاری قطعی یک باب غرفه با کاربری تجاری (کاربری فعلی انبار) وا مزایده عمومی۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۵/۲۱ ۹۹/۰۶/۰۲ فعال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن