اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
  • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

معاملات عمده

نمایش 1-10 از 10 نتیجه
کد فراخوانموضوعنوع فراخوانتاریخ درج آگهی تاریخ شروع فروش اسناد مهلت دریافت اسنادوضعیت
۹۸/۱/۰۰۴واگذاری عرصه و اعیان دو واحدمسکونی واقع در چهل دستگاه کرانه(آب و برق) و شهرک دیدنیها ودو واحدمسکونی در برج میکا و پنج واحد تجاری در بازار ونوس ويك غرفه خدماتی فازc شهرک میرمهنابه شمارهc۱۰ واقع در کیش مزایده عمومی۹۸/۰۸/۰۲ ۹۸/۰۸/۰۲ ۹۸/۰۸/۱۴ فعال
۲/۹۸/۱/۰۰۳تجدید مزایده ۱۴ قطعه اراضی با کاربری مسکونی،خدماتی و اداری - نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۸/۰۷/۰۷ ۹۸/۰۷/۰۷ ۹۸/۰۷/۱۸ فعال
۲/۹۸/۱/۰۰۲پیش فروش واحدهای در حال احداث با کاربری مسکونی(۶واحدمسکونی مجتمع ستاره کیش و ۲۹ واحد مجتمع یاران قدیم کیش)، واگذاری قطعی ۶ واحد تجاری و اداری (بازار ونوس و پردیس ۲ و مجتمع بیست)،واگذاری قطعه زمینct۴۱- مزایده عمومی۹۸/۰۶/۲۵ ۹۸/۰۶/۲۵ ۹۸/۰۷/۰۶ فعال
۲/۹۸/۱/۰۰۱تجدید مزایده واگذاری استیجاری ۳رستوران و واگذاری استیجاری عرصه واعیان سوله شماره۲۴و۲۵ شهرک صنعتی فاز۵ واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۸/۰۶/۱۴ ۹۸/۰۶/۱۴ ۹۸/۰۶/۲۶ فعال
۹۸/۱/۰۰۳تخصیص ۱۶ قطعه اراضی با کاربری مسکونی،خدماتی و اداری - نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۸/۰۶/۱۰ ۹۸/۰۶/۱۰ ۹۸/۰۶/۲۰ فعال
۹۸/۱/۰۰۲پیش فروش واحدهای در حال احداث با کاربری مسکونی(۶واحدمسکونی مجتمع ستاره کیش و ۲۹ واحد مجتمع یاران قدیم کیش)، واگذاری قطعی ۶ واحد تجاری و اداری (بازار ونوس و پردیس ۲ و مجتمع بیست)،واگذاری قطعه زمینct۴۸b مزایده عمومی۹۸/۰۵/۳۰ ۹۸/۰۵/۳۰ ۹۸/۰۶/۱۰ فعال
۹۸/۰۱آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذارفراخوان ۹۸/۰۵/۳۰ ۹۸/۰۵/۳۰ ۹۸/۰۶/۱۳ فعال
۹۸/۱/۰۰۱واگذاری استیجاری ۶ رستوران و واگذاری استیجاری عرصه واعیان سوله شماره۲۴و۲۵ شهرک صنعتی فاز۵ واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۸/۰۵/۱۷ ۹۸/۰۵/۱۷ ۹۸/۰۵/۲۶ فعال
۲/۹۷/۱۳۵/۲۱ - ۲/۹۷/۱۳۶/۲۱پیش فروش واحدهای در حال احداث،با کاربری مسکونی در جزیره کیش و فروش قطعی۹ واحد از واحدهای تجاری بازار ونوس واقع در جزیره کیش مزایده عمومی۹۸/۰۲/۱۸ ۹۸/۰۲/۱۸ ۹۸/۰۲/۲۸ فعال
۹۷/۱۳۵/۲۱تخصیص ۱۹ قطعه اراضی فاز۷صدف واقع در جزیره زیبای کیش مزایده عمومی۹۷/۱۲/۱۴ ۹۷/۱۲/۱۴ ۹۷/۱۲/۱۶ فعال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن