اهداف راه اندازی سامانه

  • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
  • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
  • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

ثبت نام در سایت


حداقل 4 حرف و بصورت لاتین باشد
حداقل 5 حرف و بصورت لاتین باشد

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن